قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

65)ترید=la soup=(the soup)

این کلمه اطلاق می شود به خورده نان واب گوشت در کاسه که به ان الثروده یا ثرید ویا ترید هم گویند.

در عرف ترید گفته می شود به خرده نان با اب گوشت که نزد اعراب سیر کننده وبرتر است.

در حدیث نبوی آمده که حضرت(ص) فرمود: « برتری عایشه بر زنان مثل برتری ترید بر سایر غذاها است» ابن قیم جوزی گفته: « و ترید اگر مرکب باشد از نان و گوشت و  نان  بهترین غذا و گوشت آقای خورش‌ها است و چون جمع شوند انتهای در آن نیست».

و آن شبیه به جوهر بدن است از هر جهت، آن غذای اهل بهشت است و خدا فرمود: « به کسانی که سبزی و خیار و عدس و سیر و غیره می‌خواستند، آن را به پایین تر از آن طلب می‌کنید که آن خیر است و بیشتر گذشتگان گفته اند فوم همان گندم است و این آیه می فرماید که گوشت بهتر از گندم است و خدا بهتر میداند.

 

60)تمبر هندی Le tamarin ( The tamarin)

این میوه درختی از تیره لگو میناسه است که زیبا و بسیار بزرگ و مثل درخت انار است. در عربی به نام الحمر و صبار و در سودان بنام الحومز و العردیب گویند.

میوۀ آن قرینه ای شکل که در میان آن چهار بذر دارد با طعم ترش .

گفته اند موطن اصلی آن آفریقایی استوایی بوده و از قدیم در مصر و هند آنرا می‌شناختند و در مناطق گرمسیری آن را می کاشتند. میوه اش را می چینند و پوست کنده و لب آنرا کوبیده با کمی آب نیشکر جهت جلوگیری از فساد آماده می کنند. یا از الیاف آن پاک کرده و در آب جوش می جوشانند یا در حمام ماری ( آنرا در ظرفی گذاشته و آن ظرف در ظرف بزرگتر با آب جوشان جوشانده و استریل می کنند) و بعد آن را در ظرف سفالی یا شیشه ای نگهداری میکنند.

و موقع نیاز مثل شراب یا ترشی با غذا می خورند و توصیه شده آن را در ظروف مسی نگذارند چون با مس واکنش داده و بهترین نوع آن تازه که هنوز آب نیافتاده باشد است.

در طب قدیم:

آن را بعنوان نافع در استفراغ و عطش و تب و اسهال و تقویت قلب و معده و زایل کردن صفرا و حکه در بدن و نرم کردن طبیعت شکم تسکین هیجان خون و سردرد به کار می‌برند. آن تهییج کننده سرفه و مضر طحال است.

در طب جدید

آن حاوی اسید سیتریک و اسید تارتاریک و اسید سیب و بعضی مواد پخته و اسید تانن و نیز محتوی قند و آهن و فسفر و منگنز و کلسیم و سدیم و کلر است. در آمریکا مثل چای جوشیده جهت ضد تب و یبوست و در انگلستان با شیر به نسبت یک چهارم به عنوان ملین و مرطب و دفع فضولات که در اثر حرکت و ورزش جمع شده و نیز در زکام و یرقان مصرف می کنند.