قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

27) البراصه Le Poireau (The leek)

 

این کلمه ترکی در شام به گیاه تره اطلاق می‌شود و عامه به آن براصیا گویند. گرچه اهل شام بین براصیا و تره فرق حائل هستند. آنکه دسته گیاهان کوچکتر است به نام براصیا و آنکه بزرگتر است به نام تره که هر دو یک تیره هستند.

 

66) ثلج La neige  (The snow)=برف

 آن آب یخ زده است که از ابر پایین میریزد و مرکب از بلورهای متحیر کننده است که در بعضی موارد منحصر به فرد هستند و همۀ آنها برد گویند.

آنها به شکل منظم بر حسب درجه حرارت هوا در اطراف ابر به درجه انجماد می‌رسند و آنجا بخار آب در آن درجه به صورت بلورهای تگرگ و یا برف در می‌آیند و در ارتفاعات کوه ها در زمین می‌نشیند و حتی در نزدیکی خط استوا در سر کوه های بلند برف ها در طول سال می بیند.

در گذشته:

انسان از زمانی که در کره زمین آمد آن را شناخت و از زمان مصرف آب آن را مصرف کرد و آن را در روزهای گرم جهت خنک شدن استفاده کرد و امروزه برف مصنوعی با برق به جای برف طبیعی در مصرف زندگی انسان وارد شده و از آن انسان بی نیاز شده و مثل گذشته به برف طبیعی روی نیاورده است.

در طب قدیم:

برف برای پیران بد است و کسی که دروی اخلاط سرد باشد, اما برای تسکین درد دندان مفید است آن برای عصب معده مضر است. گرچه نام آن برانگیزنده سرفه و عطش آور است و آبی که با برف سرد شده بهتر است از خود برف گرچه نام آن در قرآن نیامده اما نام بَرَد یعنی آب سرد چندین مرتبه آمده. در حدیث نبوی از برف نام برده شده «خداوندا : مرا از خطاهایم با آب و برف و آب سرد  بشویی» و ابن قیم در کتاب طب نبوی گفته: « این حدیث در فقه آمده که درد را با ضد آن مداوا می‌کنند و در آتش سوزی و گرما از ضد آن یعنی آب سرد و برف استفاده می کند ولی نگفته در آب داغ در رفع عفونت بهتر است یا آب سرد در محکم کردن جسم و تقویت آن خاصیتی است که در آب داغ نیست.