قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

الارض شوکی= حرشف یا آرتیشو (the artichoka)

که نام ترکی است به معنای خار زمین و شاید نام آن تحریف کلمه آرتیشو فرانسوی است این گیاه در شام به اسم انکسار و اسم خرشوف که هر دو اسم عامیانه هستند، در بعضی کتب قدیمی به نام کنگر که اسم فارسی است و یونانیان به نام قناره سقولیموس است.

 

138) سمیذ: آرد سپید سبوس دارThe Samoline

آردی که در نظر عامه به نام سمیذ است یا  الحواری آن را از دانه گندم می گیرند و بعد ازگرفتن پوست آن، پوست خشن آنرا دور میریزند. بین آرد و بلغور گندم که به آن آرد خشن گویند و حاوی مواد غذایی موجود در پوسته گندم است ولی آرد سفید از این مواد غذایی فقیر است و از آرد سبوس دار بر آن مزیت دارد  و ما در این باره در کتاب قاموس طبخ مفصل بیان کرده ایم.