قاموس مداوا با غذا و گیاه
اثر دکتر احمد قدامه
انتشارات النفائس بیروت،
ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی
بر ما واجب شد که بعد از آنکه در سال 1397 هجری یا 1977 میلادی کتاب غذا معجزه گر را چاپ کردیم در کتاب
دومی از سلسله کتاب های مفید از اسرار عناصر غذایی را پیگیری و چاپ کنیم .
بنابراین کتاب جدید را که از نظر زبان و بیان عربی باشد و در عرض حاوی اسلوب نیکو و بحث و استقرار علمی و پخته
باشد بیرون دهیم.
و از فضل خدای بزرگ بعد از کوشش های سخت و صبر زیاد و جولان های زیاد در مراجع ضخیم و مصادر زیاد عربی و
اجنبی , کتابی حاوی میوه های رسیده و سخره گرفتن معلومات سرگردان و کشف علوم اخیر که قبلا معروف نبودند وبه
ما نیز نرسیده بودند، پس از بین آنها جستجو کردیم و گره های آنها را گشودیم . اسرار آنها را کشف کردیم و کتابی تهیه
کردیم و به نام قاموس غذا نامیدیم , نه معجم غذا که این غذاها مثل دریایی بی انتها هستند و ما از اشیای متفرق حیوان
و گیاه و معادن که به قدرت الهی جهت خدمت به انسان غذای پاک و حلال شده اند.
این چنین کتاب ما احاطه به اکثر آن چیزهایی که به آن غذا گفته اند از قدیم و جدید و ما این اثر را قاموس نام نهادیم
و ما به این کتاب خود افتخار میکنیم که:
1) اولاً قاموس است اختصاص یافته به گفته هایی دربارۀ غذا ها است به عمق کلام و ظاهر آن و آخر کتاب یک متممی
اضافه کرده ایم بنام قاموس پخت صحیح غذا که جمعی از نظریات و آرا در ساخت هزاران نوع از غذا و نوشیدنی ها
که هم ذوق و هم سلامتی فرد را تضمین میکند.
2) اوسع کتاب تجمیعی از خلاصه کتابهای قدیمی و جدید در شرق و غرب از حلال و حرام، خرافات و لطائف و نوادر در
مورد غذا و آنچه انسان را در صنعت غذایی و تقویم آن توصیه کرده اند , را آورده ایم.
3) اول کتاب: این کتاب مجموعه بزرگ از غذاهای قدیمی از هزار سال پیش در کشورهای عربی است، که حاوی

شرح و توضیحات در تعابیر و اسما و اصطلاحات در مفردات غذایی قدیم و جدید است.
4) در جداول منظم به اسماء علل و امراض و ذکر مواد غذایی که در شفای بیماری مفیدند
5) جداول وزن های قدیم و جدید در صنعت غذا و ترکیب دارویی و این کتاب قاموس را جهت قرائت شما تقدیم میکنیم تا
خدا از آنچه ساخته ایم راضی باشد.