فارسی : گل مغربی

علمی: Otnothera biennis

انگلیسی: evening primorle

عربی: حشیشه الحمار

روغن دانه اش دارای اسیدهای آلی مثل اسید پالمتیک(5/6%) استئاریک(5/1%) ،پالمتیک، اولئیک72%(نوع y,a) و آراشیدونیک است. وجود توکو فرول ها(ایزومر های آلفا و بتا و گاما و دلتا) که باعث مقاومت نسبی روغن خام را در مقابل اکسید شدن می شود و بتاسیسترول و تری ترپنها و استرول ها درآن دیده میشود(8و65و57و73)

گیاهی زینتی ، 2 ساله ، پوشیده از تار، 5/1تا5/0 متری، دارای برگ های ساده، با دمبرگ کوتاه، متناوب با کناره دندانه دار و موجدار، به طول 4 سانتی، گلها درشت، قیفی، زرد روشن، معطر، 4 گلبرگ و 8 پرچم 3-5 سانتی که در عصرها باز می شود و نیمه شب بسته می شوند. 4 پرچم آن دارای میله های بلندتر از بقیه است. کاسبرگ مخالف جهت گلبرگها به سمت پایین خمیده است و به رنگ سبز روشن. ریشه ضخیم، گوشتدار،قرمز، دوکی شکل، قابل مصرف اسب(7و8و57و73) بقولی دیگر این دسته علفی یا درختچه ای با برگهای ساده ، متقابل ،متناوب، بدون گوشواره، گل منفرد، یا دوتایی در محور برگ ، خوشه نر و ماده منظم ، اغلب دارای گل بنه ای لوله مانند ، کاسبرگ ها دو یا چهار یا پنج تایی، مماسی، گلبرگ وجود ندارد، یا دو یا چهار یا پنج تایی جدا ، اما در غنچه چروکیده نیستند، پرچمها دو یا چهار تایی در یک حلقه تخمدان زیرین 2 خانه ای در هر خانه خامه منفرد و میوه کپسول، سته یا خشک و ناشکوفا ، دانه بدون آندوسپرم.(2)

از این دسته:

1-Fuchsia یا گل آویز به عنوان گیاه زینتی ، درختچه ای ، میوه سته.

2-Ludwigia گیاهی است که در حاشیه مردابها می  روید، کاسبرگ 4-5 تایی در حالت میوه باقی  مانده گلبرگ ندارد پرچمها چهار تا ده تایی .

3-گل مغربی دانه ها فاقد توده اند کرک جام گل زرد، در مناطق مرطوب کنار جویبارها.(2)

 

آن باعث تشدید علائم صرع و اسکیزو و بیمارانی که فنوتیازین می گیرند می شود(57 و65) سردرد، تهوع،اسهال،،در طی درمان با آن دیده می شود.(65و57)

روغن آن باعث تهوع، اسهال، نفخ، تشنج در اکسیزوها و کسانی که داروهای تشنج زا مصرف می کنند باعث تشنج تمپورال می شود. در 40% بیماران باعث افزایش زمان خونریزی شد و مصرف همزمان آن با ضد انعقادها باعث افزایش خطر خونریزی می شود و با ضد تشنجها باعث افزایش خطر تشنج در بیمار می شود(کاهش اثربخشی داروضد تشنج) و با فنویتازین ها نیز باعث افزایش خطر ایجاد تشنج در بیمار می شود(73)

مقدار مصرف آن 6-8 گرم در روز بالغین و 2 گرم بچه ها در اگزما آتوپیک(8و61)

دوز آن در بالغین8-4 گرم در دوزهای منقسم و در بچه ها 4-2 گرم روزانه در چند دوز منقسم و در دردپستان 4-3 گرم در چند دوز منقسم.(73)

 

الف)طبق نظر علمای معاصر:

 این گیاه روغن آن در معتادان به الکل در دوران کاهش یا ترک آن اثر خوبی دارد و نیز در تصلب  مغز و نخاع مخلوط با روغن ماهی نتایج خوبی هویداست. در استعمال خارجی برای رفع خشکی پوست بخصوص در درمان پسوریازیس  و بیماری های جلدی دیگر و زیباسازی پوست به کار میرود. به صورت ضماد به عنوان قرمز کننده پوست و رفع آماس غدد لنفاوی و برای رفع التهاب به کار می برند.(8) در بیماران با حساسیت برونشی ، عصاره گل به مقدار یک گرم برای هر کیلو به مدت 5  روز داده می شود که اثر ضد حساسیتی دارد. و نیز باعث کاهش تری گلیسیرید و کلسترول خون می شود  و نیز باعث مهار چسبندگی پلاکتها به هم می شود.

در دو مطالعه نیز اثر ضد فشار آن روی حیوانات به اثبات رسیده و نیز تجویز داخل معده آن اثر محافظتی روی مخاط معده داشت. در مطالعات روی بیماران آتوپیک اگزما اثر بهبودی قابل توجهی یافت شد بیماران دیابتی با پلی نوروپاتی آثار مثبت درمانی با این گیاه دیده شد. در خارش پوست بیماران اورمیک، تجویز روغنن گیاه باعث کاهش خارش آنها می شود.(73و57) ریشه ان را تمیز و به صورت خام یا پخته می خورند به عنوان تصفیه خون و تنظیم فشارخون(7) این گیاه  بعنوانن سداتیو در بیماریهای گوارشی و سرفه، و مسکن دردها به کار میرود. روغن آن جهت اگزما آتوپیک و درد دوره ای پستان، پسوریازیس، و درمان روماتیسم و هیپرکلسترولمی و رینولد و بهبودی ام اس و رفع خستگی بعد از سرماخوردگی و رفع نوروپاتی دیابتی مفید است(65و61) در آندومتریوز 90% آنها دردشان ساکت شد.(57)[1][2]

[1] روغن  گرفته شده از این گل امروزه در درمان ماستالژی ، درماتیت آتوپیک به کار می رود. چون آن غنی از اسید چرب امگا است. در یک مطالعه عصاره آن با مقایسه با پلاسیبو در رفع علائم آستم بررسی شد که میزان ویزینگ و تنگی نفس و سرفه بیماران کم شد بدون عارضه جانبی(اینترنتwww.pib-med.com)

[2] منابع:

  • دکتر زرگری ج2 ص 370
  • معارف ج3 ص94
  • WHO ج2 ص217
  • آندرسون ص110
  • گزیده دکتر صمصام ص336
  • رده بندی گیاهان ج2 ص280
  • کتاب PDR آمریکا دکتر دیویدهبرص12-310