قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

248)کوکا=l,coca(the coca)

کوکا
کوکا

ماده گرفته شده از برگ های درخت کوکا که ساکنان آمریکای مرکزی به آن گیاه خدایی گویند.

این برگ‌ها حاوی کوکائین است که وجه غذایی دارد و در آمریکای جنوبی خصایص زیادی به آن نسبت می‌دهند و اگر انسان آن برگ‌ها را بجوید، حس می‌کند که بدون خستگی دچار عضلات قوی و بزرگ شده در تحلیل آن ثابت شده که آن باعث کاهش وزن بدن، افزایش درجه حرارت و تب و افزایش سرعت تنفس می‌شود. کوکا باعث ازدیاد مواد سوختی بدن، لاغری، ایجاد سبکی در بدن، ازدیاد حرارت که زیاد طول نمی‌کشد و اگر با آن مواد مغذی دیگری خورده نشود به سرعت حرارت کم و جسم شروع به سوختن مواد خود می‌کند.

استاد دانشگاه هاروارد گفته:« جویدن برگ کوکا جهت باز کردن اشتها مفید است و کسانی که برگ‌های کوکا می جوند زیاد غذا می‌خورند و از آن یک ماده خواب آور استخراج کرده اند به نام کوکائین که از راه بوییدن یا حقنه و تزریق زیر جلد مصرف می‌شود. آن از مخدرات است که به سرعت اعتیاد آور و ضرر آن برای جسم به صورت احساس شادی و نشاط زیاد در مغز و ازدیاد سرعت نبض و اعظاء در قوای و سنگدلی و تجاوز به عنف ایجاد می‌کند .مصرف کوکائین در عالم به شکل ترسناکی منتشر شده و به سهولت بین دول مختلف نقل داده شده است و به صورت قوطی دارویی، گل صناعی، اقدام عجیب رد و بدل می‌شود.

249)الکوله=کولاکولا=l,kolatier(the kola cola tree)

کولاکولا
کولاکولا

درختی بلند دارای شاخه‌های ایستاده که در صحراهای آفریقای جنوبی و غربی، سودان، هند و برزیل و جامائیکا می‌روید. کلمه کوله از یکی از لغات سودانی است. میوه آن، غلاف دارد گیاهی بی ساقه که در آن 8 بذر سفت محدبی، مسطح از یک طرف و گوشت آن سرخ رنگ با بوی گل سرخ می‌دهد. آن از قدیم اهمیت حیاتی در اقتصاد و مراسم دینی و اجتماعی آفریقاییان داشته. نام میوه کولا اولین بار در قرن ۱۸ میلادی به میان آمد و از آن وقت آفریقایی‌ها تمام همت خود را جهت برداشت بیشتر میوه آن به کار بردند. طعم آن در اول برداشت تلخ است و بعد شیرین می‌شود. و آن باعث ازدیاد طاقت بدنی با مصرف آن می‌شود و با مصرف آن باعث کاهش خستگی و گرسنگی می‌شود و چون حاوی 2% درصد کافئین و کولانین دارد، اثر بیدار کنندگی و سرزندگی می‌گذارد. جویدن کولا اثری بر ازدیاد توانایی و فهم و شعور ندارد و اگر بیش از حد اعتدال مصرف شود آثار مضری ندارد. از کولا مشروبی درست می‌کنند که با کوبیدن بذر آن و جوشاندن داروهای کوبیده در آب برای چند دقیقه درست می‌شود.

ریشه کولا در ساخت مشروبات سبک و خفیف به کار می رود.