1-رستنی های ایران،تألیف صادق مبین، چاپ دوم دانشگاه تهران، اردیبهشت59و64، جلد1،2،3،4

  • مفردات پزشکی، تألیف: پروفسور ر.پاریس و ه. موثیز، ترجمه دکتر بدیع مشیری، انتشارات دانشگاه تهران سال 1385
  • تحفه حکیم مؤمن، تألیف: محمد مؤمن حسینی تنکابنی، طبیب شاه سلیمان صفوی، انتشارات کتابفروشی محمودی، چاپخانه مروی،1402 قمری
  • الابنیه عن حقایق الادویه، تألیف: موفق الدین ابومنصور علی هروی، انتشارات دانشگاه تهران،1346
  • صیدنه، تألیف: ابوریحان بیرونی، ترجمه ابوبکربن علی بن عثمان، به کوشش منوچهر ستوده، چاپ افست تهران، 1358
  • قرابادین کبیر، تألیف: محمد حسین علوی عقیلی خراسانی، انتشارات کتابفروشی محمودی تهران، سال1349
  • معارف گیاهی، تألیف: حسین میرحیدی، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم1377
  • گیاهان دارویی، تألیف: دکتر علی زرگری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، اردیبهشت1375، جلد اول تا پنجم
  • مفردات پزشکی، تألیف: دکتر یعقوب ایینه چی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، آبان1370

10-گیاهان دارویی، اثر پروفسور هانس فلوک، ترجمه دکتر محمدرضا توکلی، انتشارات روزبهان، چاپ پنجم، سال 1379

11-پرورش گیاهان دارویی، دکتر هادی صمصام، انتشارات مانی، 1384

12- گیاهان و داروهای طبیعی(ج3)، تألیف دکتر فریبرز معطر و دکتر هادی صمصام، مؤسسه انتشارات مشعل،1373

13- تولید گیاهان دارویی، تألیف: دکتر رضاامیدبیگی، جلد سوم، انتشارات آستان قدس رضوی،1379

14- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف دکتر حمیدرضا جمشیدی، دانشگاه اصفهان،1364(اثر عصاره آبی افسنطین بر میکروبها)

15- گلچین جامع از کتب گیاهان دارویی و نسخ خطی ایران،دکتر مرتضی صفایی، چهارباغ،1383

16-گیا، تألیف: دکتر حسین گل گلاب، چاپ دوم، انتشارات بوذرجمهری، مهرماه1356

17- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف دکتر مهدی عظیمی وهوشنگ جعفرپور، دانشگاه اصفهان،1365

18- وسائل الشیعه، تألیف شیخ محمد حسن حر عاملی به تصحیح محمد رازی، جلد17، چاپ پنجم، مکتب اسلامیه تهران،1401

19- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: دکتر علی اکبر سلامت، دانشگاه تهران، مرداد1365

20-صد گیاه هزار درمان، تألیف دکتر حسین عرفانی، انتشارات سکه، چاپ سوم،1368

21 گیاهان سمی، تألیف: دکتر هوشنگ ساعدی و دکتر محمود شماع، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ ششم، 1375

22- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف دکتر حبیب الله ناظم دانشگاه اصفهان،1365

23- گیاهان دارویی سمی، تألیف: دکتر فریبز معطر، چاپ استقلال، سال1371

24- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: دکتر فیروز بروخیم، دانشگاه اصفهان خرداد1359

25-درمانگر سبز، تألیف: پنلوپ اودی، ترجمه احمد بردبار، چاپ اول، انتشارات یاهو،1380

26-پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف دکتر مهرداد کنجکاو، دانشگاه اصفهان، سال1365

27-پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: دکتر مرتضی مؤمنی، دانشگاه اصفهان،1365(اثر گیاه جعفری روی فشارخون)

28 پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: سیف الله انصاری پور دانشگاه اصفهان، سال1363

29- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: دکتر مینا پیران ویسه، دانشگاه اصفهان،1356(اثر حنا بررشد  میکروبها)

30- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: دکتر محبوبه مشرف الملک، دانشگاه اصفهان، خرداد1359،(اثر خارخاسک و تجزیه…)

31- مجله نوین پزشکی، شماره120 سال سوم، قسمت خلاصه مقالات، اثر ریشه زنجبیل در کاهش استفراغ های حاملگی، شهریور1380

32- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: دکتر حمیدرضا محمودی، دانشگاه اصفهان،1365(ترکیبات سنبل الطیب و…)

33- پایان نامه دکترای داروسازی، تألیف: دکتر سیف الله انصاری پور، دانشگاه اصف، مهرماه 1365(اثر سیر بر قندخون موش)

34- قانون در طب، تألیف: ابوعلی سینا، ترجمه عبدالرحمان شرفکندی، چاپ سوم جلد2،3 و4، انتشارات سروش،1366

35-عوارض جانبی داروهای گیاهی، تألیف بنفشه دیانتی و تاج خانم مؤمنی، چاپ اول انتشارات شهرآب،1380

36-مجله نوین پزشکی، شماره142، سال سوم، دوره دهم، قسمت خلاصه مقالات،(ترکیبات سیر) هفتم بهمن1380

37-کتاب فلور ایران، تألیف: دکتر احمد قهرمان، انتشارات تحقیقات جنگلها و مراتع، چاپ اول، جلد اول تا پنجم، چاپخانه فروغ دانش،1363

38-مجله نوین پزشکی، شماره180، سال چهارم، دوره دوازدهم، قسمت خلاصه مقالات، پنجم آبان81

39- من لا یحضر الطبیب، تألیف زکریای رازی، ترجمه دکتر ابوتراب نفیسی، چاپ دفتر نشر جهاددانشگاهی تهران،1363

40-رمز الصحه فی الطب النبی، تألیف: سید محمود موسوی، چاپ نجف، چاپ دوم،1402 ه.قمری

41- خفی اعلایی، تألیف: سید اسماعیل جرجانی، به کوشش دکتر ولایتی و دکتر محمود نجم آبادی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات1369

42- مجله نوین پزشکی، شماره189 سال چهارم، دوره دوازدهم، مقالات مروری، هشتم دی1381

43-David L.Hafman,Alternative Medicine,Http//www.herbal news.rx.com

(چای سبز)

44-شناخت خوراکیها: تألیف: دکتر غیاث الدین جزایری، چاپ سوم، انتشارات جاویدان، سال1370

45- بحارالانوار،  تألیف: محمدباقر مجلسی، جلد66و76، انتشارات مکتبه اسلامیه، چاپ1386ه.ق

46-Bisignane g,http://www.herbal.com از مجله Phrmacol شماره51، سال1999میلادی

47http://www.herbal.com، اثر Annabis M.P از مجلهBiophysic,Biochimi، شماره1548 سال2002 میلادی

48-http://www.herbal.com اثرBlumenthal mark از مجله American council سال2000

49- رده بندی گیاهی، تألیف: ولی الله مظفریان، چاپ اول ، نشر دانش امروز، چاپ1373

50- ذخیره خوارزمشاهی، تألیف: زین الدین اسماعیل بن حسن بن محمد جرجانی(504 ه. قمری) به تصحیح دکتر جلال مصطفوی، جلد سوم، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران1352

51- طب الائمه، تألیف: سیدعبدالله شبر، چاپخانه مهر، منشورات اعتصام، ذی القعده 1415 ه.ق

52-قانونچه در طب، تألیف: محمود بن محمدبن عمر چغمینی(متوفی745) ترجمه دکتر تقی میر، ناشر دانشگاه علوم پزشکی ایران، چاپ اول1375

53- فارماکوپه گیاهی ایران،  اثر کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران(جمعی از اساتید علوم پزشکی ایران) ناشر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو نوبت اول،1381

54- سنن النبی: تألیف: سیدمحمد حسین طباطبایی با ترجمه محمد هادی فقهی، ناشر: کتابفروشی اسلامیه، چاپ 1354ه.ش

55-www.viable_herbal.com مقاله ای درباره تخم کرفس، تاریخ31/5/2004

56- تطبیق نامهای کهن گیاهان دارویی با نام علمی، تألیف دکتر احمد قهرمان، احمدرضا اخوت، جلد اول، ناشر انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول1383

57-Selected medicinal plant، اثر گروه سلامتWHO، چا چاپخانهWHO در مالتا، سال اول1999

58-Williams, elizabet,r.c.wen در کتابPotters new cyclopedia of botanical Drugd&Preparations چاپ Saffron Walden سال1994 چاپ شانزدهم

59- گیاهان سمی ایران، تألیف دکتر محمدرضا اصلانی، انتشارات دانشگاه مشهد، چاپ اول پاییز1383 شمارۀ ردیف408

60-Anti cancer medicinal herbs تألیف Chang Minyi ترجمه به انگلیسی Bai Yongquan، انتشارات Xinhau Printing House of Hunan province،1992 میلادی

61- گزیده گیاهان دارویی، صمصام شریعت، سیدهادی، انتشارات مانی، چاپ اول،1383

62- تداخلات گیاهان دارویی، ضیایی، سیدعلی، انتشارات تیمورزاده، چاپ اول،1384

63- طب النبی ، اثر شمس الدین ابی عبدالله محمدبن ابی بکر مشهور به ابن قیّم الجوزیه جمع آوری شعیب الارنوط و عبدالقادر الارنوط، انتشارات الرساله ناشرون، دمشق، به زبان عربی، سال2006 میلادی،1427 ه. قمری

64-الحاوی، اثر زکریای رازی ترجمه دکتر سلیمان افشاری پور ، انتشارات فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول پائیز1384

65-Herbal Medicine  اثر Caral.Annewall ، Linda.A.Andersan چاپ اول شرکت Pharma ceutical press لندن سال1996 میلادی

66- طب النبوی اثر ابو عبدالله محمد ذهبی شرح دکتر محمد عبدالرحمن المرعشی قرشی(استاد دانشگاه الاوزاعی بیروت)

67-گیاهان هرز ایران چاپ انتشارات دارالنغائس بیروت چاپ2004 میلادی(1425 ه. قمری)

68- فلور خوزستان: ترجمه گردآوری مظفریان، ولی ا… ناشر مرکز تحقیقات منابع طبیعی سال انتشار: تابستان1378

69- اساس فارماکودینامی گیاهان دارویی، اثر دکتر منوچهر عبادی ترجمه دکتر عذرا غلامی، دکتر زهره ابوالحسنی، ناشر، راه کمال با همکاری انتشارات چوگان، سال اول1386

70- درختان و درختچه های ایران، تألیف ولی ا… مظفریان، چاپ اول: فرهنگ معاصر،1383

71- تقویم الصحه، از ابن بطلان بغدادی(متوفی اوایل قرن6) به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی چاپ انتشارات علمی و فرهنگی،1350

72- PDR Farherbal Medicin(نوشتهDavid Heber P.H.D Facp ریاست مرکز تغذیه انسانی، انتشارات Thomsan چاپ سوم2004