قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

25) بامیه La Gambo (the Gombo)

 گیاهی کاشتنی که میوۀ آن را به صورت پخته می خورند و آن به صورت شاخه های منشوری شکل، کشیده، نرم و لطیف است.

بامیه را از قدیم می شناختند در زمان یونانیان و مصریان آن را میکاشتند و شکل آن را در معابد فرعونیان مصر کشیده اند وطن اصلی در مرکز آفریقا بوده که در سال ۱۲۱۶ به اروپا برده و کشت شد.

ترکیب این گیاه و گل خبازی باغی مثل هم است ترکیب بامیه به شکل زیر است:

  • 3/%8 آب سیاه رنگ 2) دو درصد پروتئین 3) 1/1% خاکستر 4) 2/0% روغن و 4/1% الیاف سلولزی و مواد معدنی به مقدار متوسط و ویتامینA متوسط از نظر غذایی خوب است مگر برای بعضی که برای معده آنها سنگین است باید با گیاهان سبک هضم معالجه کرد .
  • پخت آن به روش‌های مختلف است باید آن را برید یا خشک کرد. از الیاف گیاه تازه در صنعت ورق و پارچه بافی به کار میرود.

 

26) البرازق

نوعی از معجون های شیرین است که از روغن و شکر در روغن گرچک و خمیر درست شده. شاید کلمه از برازیق که ریشه فارسی دارد گرفته شده که به معنی جمعیتی از مردم است یا راه های فرعی اطراف راه اصلی، مفرد آن برزیق که از بروز فارسی گرفته شده صف های اسب و سرباز لشکر به شکل حلقه را گویند.