قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

220) القیقب=درخت افرا=l,erable(the maple tree)

نوعی درخت که در مناطق برکه‌ای آمریکا می‌روید. آن بهترین چوب جهت ساخت اثاث خانه است. نوعی از آن به نام اسفندان یا «افرای قندی» از آن عصاره شیرینی می‌گیرند و به شکر تبدیل می‌کند.

 

12) الاکاجو Lepommier Acajou (the cachew nut)

 درختی آمریکایی از تیره سیب زمینی که حاوی این چهار گیاه 1)کاجو 2) بلاذر آمریکایی  3) سیب زمینی 4) پسته است.

موطن اصلی برزیل است و زراعت آن در زمین های گرمسیر مثل مکزیک برزیل، هند و منطقه دریای مدیترانه است. میوه آن شبیه گلابی است زرد یا قرمز با پوست نازک به نام سیب اکاجو که این گفته شمراخ است میوه شبیه کلیه است از خارج شبیه سیب است به نام پسته اکاجو یا حب بلاذر و قسمت داخلی آن خوش طعم و ترش و از جمله مسکرات مشهور است. خوردن میوه تازۀ آن دارای بوی خاص است و از آن روغن و آبی که تخمیر کرده و شراب کاجو درست می کند.