قاموس مداوا با غذاوگیاه

  اثر دکتر احمد قدامه

انتشارات النفائس بیروت،

 ترجمه دکتر محمد حسین ورپشتی

 

 

13)آلبومین Albumin

مادۀ عضوی ازوته، سفید، لزج نمک کم که در بیشتر نسوج گیاهی و حیوانی وجود دارد به خصوص در سفیده تخم مرغ و مصل الدم که در عربی به نام آلاح مشهور است در این قسمت شرح داده شده.

 

15) آناناس=L.Ananas (pine-apple)

گیاهی طویل العمر است که در کتب عربی نیامده لغت آناناس از لغات برزیلی قدیمی است.

میوۀ آن به شکل صنوبر بزرگ است، اصل آن از آمریکا است که خود به خود می روید و به اروپا جاهای دیگر برده شده.

در مکزیک و برزیل به نام نانا یعنی معطر و کلمه آنا که اولش اضافه شده به معنای عطر بسیار خوشبو و این کلمه دلالت بر علاقه شدید ساکنین آمریکا به این میوه می کند.

آقای هرماندس اویدو در کتابش به نام تاریخ هنودالحمر از آناناس ذکر کرده‌اند که طعم لذیذ دارد. بوی آن شبیه بوی خربزه زرد و یا توت علیق است. این میوه از فرانسه به هلند برده شد. در لیون در اول قرن ۱۷ برای اولین بار در سال ۱۶۷۲ این گیاه به صورت باغی کاشته شد و به پادشاه شارل به عنوان هدیه نادر تقدیم شد.

و در فرانسه پادشاه لویی چهاردهم اولین بار از آن چشید و درخت آن را در دربار پادشاهی شوازی لوروا کاشتند.

 ارزش غذایی آناناس: ارزش غذایی آن زیاد است، چون حاوی قند زیاد است در عصارۀ آن ویتامین های A و B زیاد است. آن سهل الهضم است و آب آن نوشیدنی لطیف  است و غنی از مواد تخمیری است که کمک به هضم میکند مثل بروملین.

این مطالب که در مورد آناناس در طب است از سالیان قبل بوده و لیکن بحث ها و نوشته های علمی زیادی دربارۀ این گیاه که قبلاً نبوده، ظاهر شده و آخرین مطلب که در مجله Bolland در مورد آن آمده به شرح زیر است.

  • آب ۷۵ درصد 2) مواد ازته 68/0 درصد 3)مواد چربی 06/0 درصد 4) مواد قندی 4/18 درصد (از جمله 12درصد سوکورز و 51 درصد گلوکز) 5) مواد باقیمانده 3/4درصد 6)سلولز 57/. درصد 7)خاکستر24/1 درصد و نیز اسید لیمو، اسید سیب، و ویتامین A و B وC مواد هاضم برومیلین که هاضم پروتئین ها است و شبیه پپسین معده و عصارۀ کدو هندی به نام پاپائین و نیز حاوی ید در منیزیم و منگنز و پتاسیم و کلسیم و فسفر آهن و گوگرد است.